Nizhny Novgorod

Nizhny Novgorod

89:64
Gaziantep Basketbol

Gaziantep Basketbol

Nizhny Novgorod

Nizhny Novgorod

VS
Gaziantep Basketbol

Gaziantep Basketbol

Sonuç
  • 89 64
Nizhny Novgorod

Nizhny Novgorod

Gaziantep Basketbol

Gaziantep Basketbol

Bir cevap yazın